สำหรับบางคนที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตใหม่ในช่วงนี้ อาจเพราะวิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอลที่ทำให้สามารถปฏิบัติที่บ้านได้ และไม่จำเป็นต้องขับรถยนต์เพื่อเดินทางไปทำงานเป็นประจำเหมือนเช่นในอดีต จึงจอดรถยนต์ทิ้งไว้เฉย ๆ เพราะไม่ได้ใช้ขับไปไหนเท่าใดนัก หรือในบางคนก็อาจจะเตรียมซื้อรถยนต์คันใหม่และเลือกใช้รถยนต์คันนั้นมากกว่า กลายเป็นว่าจะมีรถยนต์คันเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคัน ซึ่งการปล่อยเครื่องยนต์ทิ้งไว้เฉย ๆ โดยไม่ค่อยได้ใช้งานนั้น อาจจะมีบางคนเข้าใจว่าเครื่องยนต์คงจะไม่เป็นไรและคงใหม่เหมือนเดิม แต่จริง ๆ แล้ว…