ในปัจจุบันนี้เรื่องของการสวดมนต์นั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งเลย เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของการสวดมนต์ ในตอนนี้ทุกๆอย่างก็จะต้องให้ความใส่ใจกันอย่างยิ่งเลยเพราะว่ายิ่งเราได้สวดมนต์เป็นประจำนั้นก็จะช่วยทำให้เราได้มีความสุขอย่างที่สุด                 เพราะในเรื่องของการสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่ใจเย็นยิ่งขึ้นได้เพราะเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจหรือมีความปั่นป่วนใจเลย เราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสวดมนต์มากๆด้วยจะยิ่งดี เพราะว่าการสวดมนต์ไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรแต่การสวดมนต์จะยิ่งช่วยทำให้เรารู้จักที่จะใช้ความคิด ใช้ความรู้สึก และมีสมาธิที่จะทำอะไรก็ตามนั้นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างที่สุดเลย                 ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการสวดมนต์นั้นต้องบอกเลยว่าจะทำให้เราได้เห็นผลอย่างมาก อย่างถ้าหากเราไม่สบายใจเราสวดมนต์ดูนั้นแล้วลองขอพรดูพลังในการสวดมนต์นั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เราได้พรนั้นที่เป็นจริงได้ อันนี้คืออานิสงค์จากการสวดมนต์นั้นเอง                …